Ik breng graag kennis en informatie over op anderen en breng of hou ze in beweging. In mijn manier van werken ben ik onafhankelijk en bied ik deskundig advies aan waarbij ik ook verantwoordelijkheid neem, in ieder geval voor de resultaten.

 

 

Anders dan andere

Dat is waar ik voor sta!

Grip op uw organisatie

KAN-Consult  Fanny Blankers Koenstraat 45  6833 LA Arnhem

Telefoon: 026 - 327 44 33  Mobiel: 06 - 212 85 111  Email: info@kan-consult.nl

Website: http://www.kan-consult.nl

Organisatie

Visie

Profiel

Vakkennis

Leuk dat u een kijkje neemt op de site van KAN-Consult, de bedrijfsnaam van Mike Middeldorp. Op mijn site kunt u informatie vinden over wat ik met KAN-Consult doe en waar ik voor sta.

 

Ik heb KAN-Consult opgericht in 2001 als milieu- en organisatieadviesbureau. In juridische zin is KAN-Consult een eenmanszaak. Gestart vanuit een advisering op meer milieu-inhoudelijke vraagstukken ondersteun ik opdrachtgevers nu vooral bij ontwikkelvraagstukken. Soms door praktische ondersteuning of door instrumenten te ontwikkelen en soms door met een frisse blik naar beleid of uitvoering te kijken.

Mijn inzet is altijd gericht op het behalen van resultaat.

 

Met KAN-Consult werk ik voor bedrijven, overheden en belangenorganisaties. Als eenmanszaak heb ik de keus gemaakt om de volgende producten aan te bieden: 

- Organisatieontwikkeling, -analyse en -advies

- Interim-management

- Proces-, project- en programmamanagement

- Ontwikkeling van nieuwe business concepten

- Inhoudelijke ondersteuning t.a.v. de drie decentralisaties in het sociaal domein, duurzaamheid, milieu en ruimte

Ik hoop dat u na het bezoeken van mijn site vooral het gevoel krijgt dat u met mij wilt kennismaken. Als dat zo is, neemt u dan contact met mij op. Ik weet zeker dat onze ontmoeting bijzonder zal zijn en kijk er in ieder geval naar uit!

Ik breng graag kennis en informatie over op anderen en breng of hou ze in beweging.

 

Mijn inspanningen zijn erop gericht om de performance van uw organisatie  daadwerkelijk te ontwikkelen. Met mijn organisatie-ervaring, in combinatie met mijn inhoudelijke expertise en creativiteit, kan ik innovatieve oplossingen bedenken en implementeren. Kenmerkend voor mijn manier van werken is dat ik samen met mijn opdrachtgever wil werken aan beoogde doelen en resultaten. Hierbij ga ik ook graag praktisch aan de slag.

Ik werk vooral op intuïtie. Natuurlijk heb ik ervaring met bekende managementmodellen, managementmethodieken en andere structuurvergrotende instrumenten. Maar die heb je in veel gevallen helemaal niet nodig. Mijn adviezen zijn concreet en gericht op versterking van uw organisatie, oplossend op uw vraag- of probleemstelling en zonder ‘wollige’ rapportages en strategieën, tenzij u daar prijs op stelt.

Ik wil vooral plezier hebben in mijn werk. Te vaak zie ik voorbeelden van mensen die dat plezier niet meer hebben.

 Mijn passie is om voor die mensen voorwaarden te creëren zodat hun werkplezier weer terugkomt. Mijn werkwijze is vooral persoonlijk en ik heb een sterke focus op resultaat, duurzaamheid en verbindingen. Ik probeer open, authentiek, oprecht, zelfbewust en inspirerend te zijn. Mijn deskundigheid is bijna vanzelfsprekend. Ik hoor mijn klanten graag zeggen: “kijk, daar hebben wij iets aan”. Voor dit soort reacties zet ik mijn kennis, opgebouwd in meer dan 20 jaar werkervaring, graag voor u in.

In 2001 ben ik gestart met Milieu- en Organisatieadvies vanuit de gedachte dat ik zelf wilde bepalen welk soort opdrachten ik zou willen uitvoeren. Daarnaast wilde ik zelf contacten onderhouden met relaties en ook zelf verantwoordelijk zijn voor mijn behaalde resultaten. Mijn jarenlange ervaring bij diverse adviesbureaus gaf mij voldoende basis om in 2001 als (organisatie)adviseur te verzelfstandigen.

 

In 1989 ben ik na mijn studie Nederlands recht (Bestuursrecht, RO en Milieurecht) gaan werken bij Meurs Organisatieadviseurs. Ik ontwikkelde daar mijn kennis over organisaties en processen, maar ook inhoudelijk over diverse milieu(technische) onderwerpen.

 Later heb ik mij verder gespecialiseerd in verandering en ontwikkeling en kreeg ik meer belangstelling voor het functioneren van de mens in organisaties. Meurs gaf mij de kans om in zeer diverse organisaties kennis en ervaring op te doen. Zowel op organisatie- als ook op milieu-inhoudelijke vraagstukken. Met een opleiding bestuurskunde en andere managementtrainingen heb ik mijn theoretische kennis versterkt.

 

In 1999 maakte ik de overstap naar het milieuadviesbureau Bisschop & Partners in Utrecht, waarna ik in 2001 verzelfstandigde.

 

Vanaf 2005 ben ik mijn opdrachtgevers meer en meer gaan ondersteunen bij ontwikkelvraagstukken.

Veel van deze vraagstukken zijn gericht op het bereiken van nieuwe/betere prestaties, van gedragveranderingen of van nieuwe business. In 2011-2012 werkte ik aan de ontwikkeling van een nieuw businessidee om in te kunnen spelen op de veranderende arbeidsmarkt en aan een businessconcept om de ouderenmarkt te bedienen.

 

Ook op RO en milieu-inhoudelijk vlak voer ik nog steeds interessante opdrachten uit en bezit ik actuele kennis. Samen met mijn jarenlange ervaring bij adviesbureaus geeft dit mij een brede basis om opdrachten van zeer diverse aard te kunnen uitvoeren.

Ik heb een prachtig vak en deel graag mijn enthousiasme en ontwikkelvermogen met ambitieuze organisaties.

KAN-Consult is actief op verschillende adviesgebieden. Ik heb de keus gemaakt om de volgende producten aan te bieden:

 - Organisatieontwikkeling, -analyse en -advies

- Interim-management

- Proces-, project- en programmamanagement

- Ontwikkeling van nieuwe business concepten

 

Met mijn producten ondersteun ik de snel opeenvolgende veranderingen in organisaties. In de publieke sector beoog ik vooral duurzame ontwikkeling in het maatschappelijk belang.

Aan de basis van mijn dienstverlening staat gedegen kennis.

 Kennis over uiteenlopende organisaties en sectoren, producten en diensten. Kennis over bedrijfsvoering en ondernemerschap en over de aanpak van organisatieprocessen. Maar ook kennis over politieke processen en maatschappelijke ontwikkelingen.

 

U kunt van mij verwachten dat ik mij verdiept heb in uw organisatie, in uw markt en producten. Ik weet ook wie uw stakeholders zijn en wat die willen. Op basis van mijn ervaring kom ik  goed beslagen ten ijs. Ik ontwikkel mij continue op zowel de harde als de zachte kant van organisaties en ontwikkeling, maar ook op de inhoudelijke onderwerpen.

Omdat ik niet altijd mijn opdrachten alleen kan uitvoeren, werk ik samen met een breed netwerk van collega adviseurs en interim-managers, met verschillende achtergronden en specialismen. Daarmee reiken mijn mogelijkheden om mijn opdrachtgevers te ondersteunen net een stukje verder en beschikt u over een professional met het juiste profiel. Zo bundel ik kennis en ervaring en creëer ik een inspirerende omgeving waarbinnen wij professionals elkaar stimuleren en aanvullen.

Hoewel ik niet ben aangesloten bij een belangenorganisatie of op een andere manier gebonden ben, hou ik mij in de uitvoering van mijn werkzaamheden aan de ROA- gedragscode en de daarmee samenhangende reglementen en aan de wet.